Rejestr zmian:
Sprawozdania za II kwartał 2016 r.

Informacja o umorzeniach
  Redaktor:admin
Data modyfikacji: 27 lipiec 2016 godz. 09:30
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań Rb-Z
  Redaktor:admin
Data modyfikacji: 26 lipiec 2016 godz. 08:25
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS
  Redaktor:admin
Data modyfikacji: 26 lipiec 2016 godz. 08:23
Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N
  Redaktor:admin
Data modyfikacji: 26 lipiec 2016 godz. 08:21
Sprawozdanie z wykonania planu Rb-28S
  Redaktor:admin
Data modyfikacji: 26 lipiec 2016 godz. 08:19
Sprawozdanie z wykonania planu
  Redaktor:admin
Data modyfikacji: 26 lipiec 2016 godz. 08:17
Sprawozdanie z wykonania planu
  Redaktor:admin
Data modyfikacji: 26 lipiec 2016 godz. 08:16
Utworzenie pozycji menu.
  Redaktor:admin
Data modyfikacji: 26 lipiec 2016 godz. 08:09Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl